Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Cijntje Personal Fit. In deze verklaring verschaft Cijntje Personal Fit informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen als klanten, medewerkers en anderen die gebruik maken van onze diensten in het kader van de dienstverlening en websites van Cijntje Personal Fit. Cijntje Personal Fit gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 27-11-2020 Bij wijzigingen wordt u per e-mail of anderszins elektronisch op de hoogte gebracht.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Cijntje Personal Fit verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten als trainingen, behandelingen, voeding en advies en zulks in de breedste zin van het woord, het gebruik van de app en/of het bezoeken van onze websites.

Door het aanmaken van een account op www.paynplan.nl of www.mijnphp.nl, afnemen van onze diensten en/of producten, het gebruiken van de app en/of het bezoeken van onze websites geeft u toestemming aan Cijntje Personal Fit om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerken.

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan Cijntje Personal Fit verstrekken indien één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien u nog geen toestemming hebt gekregen.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

a

Cijntje Personal Fit, gevestigd aan Transportweg 40 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70496927 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Cijntje Personal Fit heeft een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. De functionaris voor de gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerking plaatsvindt in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Geert Fokkens, 0630691672 of Angelo Cijntje, 0620396031.

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?

Account en lidmaatschap
* Inloggegevens (gebruikersnaam + wachtwoord)
* Authenticatienummers
* Personalia
o Naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam)

o Geslacht

o Geboortedatum

o Geboorteplaats

o beroep

o Medische gegevens

o Sporthistorie

o Life-Style gegevens

* Locatiegegevens

o Woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land)

* Mobiel telefoonnummer

* E-mailadres

* Bankrekeningnummers

Verzameldoelen en bijbehorende gegevens

* Werving en selectie nieuwe leden (betrokkenen)

o Personalia

* De inschrijving van nieuwe leden (betrokkenen)

* Identificatie van aangemaakte accounts en de beveiliging hiervan

o Inloggegevens account

* Op de hoogte te houden van betrokkenen ten aanzien van de voortgang, nieuwe ontwikkelingen en informatie

o Woonadres

o E-mailadres

* Voor de juiste technische werking, verbetering, juiste koppeling van gegevens en het onderhoud van de App, website en/of het Systeem

o Gegevens binnen de technische omgeving van het Systeem

o Websitegegevens

* Voor het doen van wetenschappelijk onderzoek

o Geanonimiseerde gegevens

Websites, apps en systeem

Bezoekers

* Ip-adres

* Surf- en clickgedrag

* Cookies

Functionele cookies voor campagnes op social media.

* Algemene bezoekgegevens, zoals de meeste bezochte pagina's.

* Gegevens contactformulier (naam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en inhoud bericht)

Verzameldoelen

Binnen de app, website en/of het systeem van Cijntje Personal Fit worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel hiervan is de inrichting alsmede de beveiliging te optimaliseren voor de bezoekers en/of gebruikers. Aan de hand van deze gegevens kan Cijntje Personal Fit de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers en/of gebruikers afstemmen. Bezoekers en/of gebruikers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en clickgedrag. De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier.

Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat Cijntje Personal Fit bovenstaande gegevens van u nodig heeft. De verstrekking van uw persoonsgegevens door u aan Cijntje Personal Fit is een contractuele/noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met Cijntje Personal Fit te sluiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met Cijntje Personal Fit aan te gaan.

Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van (functionele en analytische) cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld uw computer, tablet of telefoon.

In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. Cijntje Personal Fit maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

Cijntje Personal Fit maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe effectief onze Adwords-Advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn en hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen waartoe het IP-adres behoort, wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u het privacybeleid van Google nalezen en hiernaast het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Cijntje Personal Fit heeft Google Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal.

De informatie wordt door Google gebruikt om rapporten over de website aan Cijntje Personal Fit te kunnen verstrekken, om te bekijken hoe de website gebruikt wordt en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Deze informatie kan door google verschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneer google wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. Cijntje Personal Fit heeft hier geen enkele invloed op. Cijntje Personal Fit heeft google geen toestemming gegeven om de verkregen analytics informatie voor andere diensten van Google te gebruiken.

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Nogmaals, dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor deze doelen?

Cijntje Personal Fit bewaart de gegevens totdat betrokkenen het desbetreffende Account en/of App afmelden en/of verwijderen. Betrokkenen kunnen op ieder gewenst moment verzoeken hun Account verwijderen of de gegevens binnen het Account wijzigen.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die u invult op. De gegevens worden opgeslagen voor een periode van de duur dat u een van onze diensten afneemt. Hoe lang we de gegevens opslaan bepalen we aan de hand van de volgende criteria:

- Lidmaatschap

Cijntje Personal Fit kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van Cijntje Personal Fit verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Welke partijen hebben toegang tot welke gegevens?

Het is mogelijk dat Cijntje Personal Fit bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn:

• Administratie en Adviesbureau FINE (accountant)

o Toegang tot personalia als naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam), bsn-nummer, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, locatiegegevens, woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land mobiel telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummers.

• Pay n Plan App

o Toegang tot personalia als naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam), geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, locatiegegevens, woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land mobiel telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummers.

• IT Lions

o Toegang tot personalia als naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam), bsn-nummer, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, beroep, locatiegegevens, woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land mobiel telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummers. medische gegevens, sporthistorie, life-Style gegevens

• Maarten Pol Webontwerp

o Toegang tot personalia als naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam), locatiegegevens, woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land, mobiel telefoonnummer, e-mailadres.

• Rene Buutkamp Fysieke Training

o Toegang tot personalia als naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam), geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, beroep, medische gegevens, sporthistorie, life-Style gegevens, locatiegegevens, woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land), mobiel telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummers.

• Personal Hormonal Profiling

o Toegang tot personalia als naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam), geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, beroep, medische gegevens, sporthistorie, life-Style gegevens, locatiegegevens, woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land), mobiel telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummers.

• DAT Movement

o Toegang tot personalia als naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam), geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, beroep, medische gegevens, sporthistorie, life-Style gegevens, locatiegegevens, woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land), mobiel telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummers.

• Simon Sportief

o Toegang tot personalia als naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam), geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, beroep, medische gegevens, sporthistorie, life-Style gegevens, locatiegegevens, woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land), mobiel telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummers.

• Uitzendorganisatie Werkmax

o Toegang tot personalia als naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam), geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, beroep, locatiegegevens, woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land), mobiel telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummers.

• GetResponse

o Toegang tot personalia als naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam), e-mailadres, locatiegegevens, woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land).

• Werkorganisatie voor Pekela en Veendam de Kompanjie t.n.v. Hans Keuning.

O Toegang tot personalia als naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam), geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, beroep, medische gegevens, sporthistorie, life-Style gegevens, locatiegegevens, woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land), mobiel telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummers.

• Sport-Werkt

O Toegang tot personalia als naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam), geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, beroep, medische gegevens, sporthistorie, life-Style gegevens, locatiegegevens, woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land), mobiel telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummers.

• Wetenschappelijke onderzoekinstellingen

o Toegang tot geanonimiseerde gegevens en statistieken

• IT-partner voor hosting en onderhoud website, app, systeem

o Toegang tot

• Overige derden voor de uitvoering van de activiteiten van Cijntje Personal Fit, zoals drukkerijen, e-mail- en postverwerkers. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor Cijntje Personal Fit en heeft Cijntje Personal Fit de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Met de (externe) partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens worden (voor zover mogelijk) de gegevens geanonimiseerd en worden er aparte overeenkomsten gesloten ter waarborging van geheimhouding en rechtmatige omgang met persoonsgegevens.

Wij zullen de persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen, verspreiden of leasen aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien (GEBRUIKER) hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. (GEBRUIKER) zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Cijntje Personal Fit gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, zoals recente firewalls, recente virusscanners, telefoons beveiligd met wachtwoorden, beveiligde draadloos netwerk, privacyprotocol, back-up systemen als laptops en USB-sticks beveiligde met wachtwoorden en bewaard in een afgesloten kast.

Doorgifte buiten de EU

Uw persoonsgegevens kunnen niet worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Cijntje Personal Fit zal bij doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om adequate bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Een account kan door de betrokkene op ieder gewenst moment worden opgezegd. Binnen het account kunnen betrokkenen tevens de door hun opgegeven informatie wijzigen. Indien u bent aangemeld voor een nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief instructies om u hiervoor af te melden.

 U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:

Cijntje Personal Fit
Transportweg 40
9645 KX Veendam

INFO@CIJNTJEPERSONALFIT.NL

Angelo Cijntje: 0620396031 (voor informatie en vragen)
Geert Fokkens: 0630691672 (voor informatie en vragen)